cliquez sur l'image pour agrandir

Aichi - 23
Akita - 05
Aomori - 02
Chiba - 12
Ehime - 38
Fukui - 18
Fukuoka - 40
Fukushima - 07
Gifu - 21
Gunma - 10
Hiroshima - 34
Hokkaido - 01
Hyogo - 28
Ibaraki - 08
Ishikawa - 17
Iwate - 03
Kagawa - 37
Kagoshima - 46
Kanagawa - 14
Kochi - 39
Kumamoto - 43
Kyoto - 26
Mie - 24

Miagi - 04
Miyazaki - 45
Nagano - 20
Nagasaki - 42
Nara - 29
Niigata -15
Oita - 44
Okayama - 33
Okinawa - 47
Osaka - 27
Saga - 41
Saitama - 11
Shimane -32
Shizuoka - 22
Tochigi - 09
Tokushima - 36
Tokyo - 13
Tottori - 31
Toyama - 16
Wakayama 30
Yamagata -06
Yamaguchi - 35
Yamanashi - 19